Globální problémy lidstva

Netradiční výuka čekala na žáky Základní školy v ulici 5.května ve středu 24.10.2012. Sešli se ve smíšených skupinách napříč ročníky od 5. do 9.tříd, aby se společně zamysleli nad tak ožehavou otázkou, jakou je budoucnost lidstva. Projektová výuka průřezového tématu environmentální výchovy nebyla pro žáky snadná, protože měli ve 13 skupinách řešit globální problémy lidstva. Cílem projektu bylo žákům ukázat, jak je lidstvo propojeno s planetou Zemí a pokud ji ničíme, ničíme i sami sebe. Že dnes ničíme samu udržitelnost života, to je zjevné. Řada odborníků zastává názor, že už jsme překročili na Zemi hranici, ze které není návratu. V tom případě je jediná cesta – důstojně stát na brzdě. Globální problémy jsou způsobeny celou řadou lokálních příčin a tedy i zdánlivě malé drobné pozitivní změny v našem okolí mohou mít velký význam v globálním měřítku. Jen je potřeba o problémech vědět a začít je řešit. Proto se 13 učitelů snažilo v projektu ukázat budoucí generaci možnou cestu.

V úvodním dvouhodinovém bloku se žáci seznámili s termíny globalizace a globální problémy, pokusili se sestavit výčet globálních problémů, hledali jejich příčiny a vzájemné propojení, zamýšleli se nad následky, nebudou-li se globální problémy řešit. A rovněž se pokusili nalézt řešení. Všechny skupiny došly k závěru, že jedinou cestou pro lidstvo je čerpat z přírody jen tolik, kolik je schopna obnovit, tedy praktikovat tzv. udržitelný rozvoj. Žáci byli schopni pojmenovat hlavní příčiny globálních problémů – především velký počet obyvatel na Zemi, nadměrnou náročnost a spotřebu části lidské populace, touhu po zisku za každou cenu.
Ve druhém bloku projektového dne probíhala praktická činnost žáků. Každá ze 13 skupin řešila jiný globální problém - problém války a mír, populační problém, potravinový problém, globální oteplování, skleníkový efekt, zvednutí hladin oceánů, znečištění ovzduší, úbytek (pra)lesů, nedostatek nezávadné vody, znečištění oceánů a nadměrný výlov ryb, problém absolutní chudoby, problém šíření epidemií, problém drogových závislostí, nadměrná automobilová doprava. Úkolem žáků bylo vytvořit prezentace o zadaném problému. Žáci 5. tříd malovali současný stav problému, žáci 6.tříd pak stav za 100 let, pokud se problém nebude řešit. Společně pak žáci vytvořili plakát k problému. Žáci 7. a 8.tříd vytvářeli trojrozměrný model z různých materiálů, kterým chtěli upozornit na naléhavost řešení problému. A žáci 9.tříd vytvářeli powerpointové prezentace ke globálnímu problému. Do projektu byli zapojeni i rodiče, kteří byli svými dětmi vyzpovídáni, co si o globálních problémech lidstva myslí. Všechny práce žáků jsou vystaveny v prostorách školy a prezentace 9.tříd na webových stránkách školy. V závěrečném hodnocení projektu se shodli všichni účastníci, žáci i učitelé, že je velmi důležité o globálních problémech nejen mluvit, ale především každý se musí snažit přispět k jejich řešení v rámci svých možností.

 

 

Datum akce: 
24. 10. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: