Harmonizační dny

Ve dnech 13. - 14. 9. se uskutečnily harmonizační dny pro žáky 6. ročníků. Ve čtvrtek se žáci zúčastnili programu formování skupin (pod vedením pracovníka Majáku), vzájemně se poznávali a budovali pozitivní vztahy ve třídě formou her. Děti nejen vymýšlely, povídaly, kreslily, plnily různé úkoly, ale také sportovaly a tančily. Po večerní diskotéce všichni přespali ve škole. V pátek se pokračovalo v různých aktivitách v rámci prevence proti šikaně, do programu byly zařazeny prvky osobnostní a sociální výchovy. Děti tak měly možnost zamyslet se samy nad sebou i nad svými spolužáky. Odpoledne se pak žáci s novými zážitky spokojeně rozešli domů.

Datum akce: 
14. 9. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: