Jednou za měsíc na výlet - ZÁŘÍ

V září se rozjeli žáci z druhého stupně do Oybinu. Sešli se v osm na nádraží a nasedli do vlaku směr Žitava,kde je čekala velká parní lokomotiva. Ta je v dobových vagónech dovezla až do Oybinu v Saském Švýcarsku. Vybrali si si otevřený vagón, takže je cestou provázel nejen větřík, ale i vodní pára, která se měnila v malé kapičky a hlavně odcházeli z nádraží lehce pihovatí od sazí z komínu lokomotivy.

Po příjezdu bylo ještě znát, že malé městečko ještě spí. Vyrazili směrem nahoru na skalní hrad a klášter. Cesta vedla kolem malebného kostelíku, který je posazen ve skále, a jeho návštěvníci sedí v lavicích, které spíše připomínají malou vysokoškolskou posluchárnu. Po prolezení velké myší díry, se žáci ocitlo před branami hradu a kláštera Oybin. Než došli na nádvoří prošli třemi branami a pak už se jen podle plánku rozhodovalo, kudy se vydají. Nejdříve navštívili malé muzeum, kde se setkali i s husity a jejich výzbrojí. Skončili i v hladomorně. Dále si prohlédli ruiny císařské části hradu a pobyli i v peci vytápěné horkým vzduchem. Největším překvapením byl klášter, z kterého sice zbyly jen obvodové zdi, ale byl monumentální, a hlavně tam je  výstup na klášterní věž, ze které je nádherný výhled do kraje. Prošli i místním hřbitovem a všechny okružní trasy místního hradu a kláštera.

Po ukončení prohlídky se přesunuli do místního městečka, kde ochutnali místní speciality, jako například výborné dorty v místní cukrárně a zaskotačili si  v parku u místního jezírka. Poté se opět vydali parním vlakem do Žitavy a domů.

Výlet se zdařil a za měsíc vyrážíme na Císařský kámen.

Datum akce: 
15. 9. 2012
Školní rok: 
2012/2013