Keramický kachel

Kouzlo starých kamenných domů stále oslovuje každého, kdo má estetické cítění. Ne jinak je tomu i u malých a velkých keramiků z úterních kurzů, kteří se krásu starých domů snažili zachytit ve svých dílech - keramických kachlí. Své domky barvili oxidy kovů a detaily glazovali. Výsledná díla jsou opravdu vydařená.

 

 

Datum akce: 
1. 11. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: