Kresba zátiší uhlem

Poprvé za školní docházku si vyzkoušeli žáci 6.tříd techniku kresby uhlem. Jejich úkolem bylo nakreslit zátiší sestavené z hliněného džbánku a dvou tykví. Deset žáků si mohlo vyzkoušet práci na malířských stojanech. Před vlastní kresbou se žáci rozcvičili na cvičných papírech, vyzkoušeli si, co vše jim umožňuje uhel. Zejména si ale vyzkoušeli kresbu trojrozměrného předmětu. Poté se od svých učitelů dozvěděli postup při kresbě zátiší a způsob měření rozměrů kreslených předmětů. Následovala vlastní kresba. Práce s uhlem je technika nenáročná a vhodná pro začínající kreslíře. Dětem se jejich práce opravdu povedly.

 

 

Datum akce: 
7. 11. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: