Novinky ve výuce anglického jazyka

Znalost aspoň jednoho cizího jazyka je v dnešní době víceméně nutností. Jazykové vzdělání je nejlepší dar, který v současnosti může být dítěti dán do vínku. Chceme, aby naši žáci získali náskok do života v podobě znalosti cizí řeči, a proto přicházíme s několika dalšími novinkami ve výuce anglického jazyka.

Důležitou novinkou týkající se výuky anglického jazyka, která se v letošním školním roce udála, je možnost dětí na prvním stupni navštěvovat zábavné hodiny s rodilými mluvčími. Žáci tak mají jedinečnou příležitost komunikovat a učit se cizí jazyk od lektorů, pro něž je angličtina jejich mateřským jazykem. Naši nejmenší si tak užívají zábavné společnosti dvou cizinců a zároveň se zajímavou formou učí cizí řeči. Děti si tyto hodiny velice užívají a vytváří si tak pozitivní vztah k angličtině. Přáli bychom si, aby jejich nadšení pro výuku cizího jazyka vydrželo až do devátého ročníku, proto také přicházíme s druhou neméně důležitou novinkou.

Žáci naší školy mají již od pátého ročníku možnost využívat k výuce anglického jazyka kromě klasických papírových učebnic také interaktivní učebnici.
Interaktivní učebnice je určená pro práci na interaktivní tabuli. Základ tvoří tištěná verze, která je doplněna o interaktivní cvičení, audio a video ukázky, fotografie, doplňkové informace a spoustu další zajímavých cvičení souvisejících s učivem. Možností práce s interaktivní učebnicí je mnoho. Nabízí žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky pro lepší pochopení probírané látky, zefektivňuje proces osvojování cizí řeči a navíc se u toho žáci výborně pobaví. Naši žáci tak získávají jazykové znalosti prací s jednou z nejmodernějších učebních pomůcek. Za příležitost studovat jazyky moderním stylem výuky, který předpokládá využití multimediálních zdrojů, vděčíme také štědrému příspěvku rodičů našich žáků.

 

Datum akce: 
7. 11. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: