Předškoláček 3

"Muzicírování aneb zvířátka v písních."  Tak by se dalo nazvat třetí setkání předškoláčků na ZŠ v ulici 5. května.
 Aby děti zvládly hlavní zvířecí píseň, bylo potřeba pořádně se rozcvičit: na interaktivní tabuli byly připraveny zvířecí zvuky, na koberci obrázky zvířat k předvádění. Píseň pana Svěráka "Krávy, krávy" děti nejen zazpívaly, ale i doprovodily pohybem. 

Známá "Když jsem já sloužil" byla na interaktivní tabuli nejprve celá, pak rozkouskovaná. Děti ťuknutím na správné zvířátko rozezněly správný úsek písně, až ji postupně složily celou. Závěrečný zpěv s piánem, rytmickými nástroji, rodiči a dětmi byl plný energie a nadšení.

Radost dětem udělal i jejich první domácí úkol. Věrohodné zdroje uvedly, že se děti pustily do plnění ihned po příchodu ze školy. Prý se chlubily novou povinností na všechny strany. Kéž by jim nadšení z domácích úkolů vydrželo. 

 

 

Datum akce: 
18. 10. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: