Tvorba s nádechem mystiky

Exotické téma obdrželi žáci 6.A od svého učitele výtvarné výchovy, když si měli vytvořit vlastní Khamsu. Khamsa nebo také Hamsa či Chamsa byl ochranný amulet muslimů a židů – mystická ochranná ruka, chránící majitele před zlem. Zobrazuje se buď se třemi nataženými prsty a dvěma symetrickými palci po stranách, nebo jako obyčejná ruka s jedním palcem. Otočená bývá prsty nahoru nebo dolů. Uprostřed dlaně bývá znázorněno oko (zlé oko), častými symboly jsou ryby, koňské podkovy apod. V současnosti je Khamsa oblíbený artefakt, který s náboženstvím nemá příliš společného, dodává pozitivní energii, přináší štěstí, zdraví a blahobyt, objevuje se jako nástěnná dekorace u vchodu do domu, ozdoba šatů, šperků, přívěsky na klíče, do auta apod.
Žáci 6.A tvořili své Khamsy z barevných papírů, které doplňovali dalšími ornamenty. Každá Khamsa musela splňovat 4 podmínky – v ruce musely být vlepeny ornamenty z barevných papírů, použita pastelka se stínováním, kontury a ornamenty kresleny tuží a v ruce musel být také umístěn korálek. Při tvorbě zdánlivě lehkého dílka si žáci vyzkoušeli hned několik technik. Výsledky jejich práce můžete posoudit sami na přiložených fotografiích.

Datum akce: 
4. 10. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: