Učíme se mikroskopovat

Se vstupem do šestého ročníku přibývají žákům nové dovednosti, kterým se musí naučit. Jednou z nich je mikroskopování biologického materiálu v hodinách přírodopisu. Ačkoli měli žáci možnost se s mikroskopy seznámit již na 1.stupni školy, skutečné výpravy do mikrosvěta je čekají právě na 2.stupni. Díky projektu tzv. „šablon“ zakoupila škola nové mikroskopy, které mají nejen objektivy s větším zvětšením než mikroskopy staré, ale místo zrcátka pro osvětlení jsou vybaveny led lampičkami. Je tak zajištěno dokonalé osvětlení pozorovaného materiálu. První nácvik práce s mikroskopem mají šesťáci již za sebou, když zkoumali stavbu pestíku a tyčinek z květů pelargonie. A kdo úkol zvládl včas, mohl si ještě pod mikroskopem prohlédnout svůj vlas. Nahlédnutí do mikrosvěta bylo pro děti velmi zajímavé. Další bádání v hodinách přírodopisu na sebe nenechá dlouho čekat.

Datum akce: 
21. 9. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: