Úvodní zasedání školního parlamentu

Hned ve čtvrtek po pondělních volbách se konalo úvodní zasedání školního parlamentu. Nebylo letos sice ani výjezdní a ani s přespáním, doufám však, že alespoň přineslo nějaká pozitiva. Co se tedy vše za ten den událo?

Dopoledne za poněkud deštivého počasí jsme zahájili na liberecké přehradě, respektive právě z důvodu deště v klubovně vodních skautů. Několik her na spolupráci, z nichž některé dopadly dobře, jiné méně dobře a některé poněkud neúspěšně, odpoledne vystřídalo pracovní zasedání, ze kterého vzešel hrubý plán žáků školního parlamentu. Před zahájením plánování si žáci zvolili svého předsedu, místopředsedu, nástěnkáře a zapisovatele na web školy. Předsedkyní byla zvolena Tereza Mariašová z 9. třídy, místopředsedou Filip Broschinski z 8. B, nástěnku mají na starosti žákyně 6. tříd Magdaléna Nováková a Viktorie Hrkotová a zapisovatelem zpráv na web školy byl pověřen Pavel Srp z 8. A.

Hrubý plán, který je momentálně spíše brainstormingem, zahrnuje:

 • Soutěže
  • 1x za pololetí
 • Bodování soutěží
  • návrh a realizace = 50b
  • odsouhlasení =10b
  • 1. (místo v soutěži) = 20b
  • 2. = 15b
  • 3. =12b
 • Návrhy na změny školy
  • omítka školy
  • šatny (skříňky)
  • přihrádky a háčky v lavicích
  • hygiena v jídelně
  • zápach WC
  • školní hřiště
  • PC ve třídách
  • zvonění

Konkrétnější nápady a informace k jednotlivým tématům snad budou během několika dalších schůzek.

Uvidíme, jak parlament naloží se svým volebním obdobím.

Datum akce: 
27. 9. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: