Zápis do 1. ročníků

zápisV pátek, 17. 1. 2014 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015.  Vzhledem k velkým kapacitním možnostem školy můžeme v září přivítat všech 96 dětí, které se dostavily se svými rodiči k zápisu a otevřít tak 4 první třídy.

Velkou novinkou bude speciální Montessori třída. Jedná se o třídu s alternativním způsobem výuky. Montessori metoda výuky nabízí dětem větší svobodu v přístupu k informacím a klade důraz na individuální přístup. Vycházíme tak vstříc zvyšujícímu se zájmu rodičů a rozhodli jsme se rozšířit nabídku možností vzdělávání na naší základní škole o tuto alternativní metodu práce s dětmi. Tuto třídu bude navštěvovat 21 žáků, kteří se na jaře zúčastní i přípravného kurzu Montesorri v MŠ Život hrou.

V posledních letech dochází ke zvýšenému zájmu rodičů o naší školu. Více než polovina nových žáčků přichází z nespádových obvodů města a mají zájem o náš vzdělávací program, který jsme v minulých letech rozšířili o výuku jazyků již od 1. ročníků s pomocí rodilých mluvčí, dále o výuku informatiky od 3. ročníků a připravujeme zcela nový projekt digitální výuky na 1. i 2 stupni.

V případě zájmu ze strany dalších rodičů je možné ještě několik dalších žáků přijmout, a to až do naplnění kapacity tříd.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim pedagogům i zúčastněným pomocníkům z řad našich žáků za přípravu a organizaci letošního  zápisu.

Mgr. I. Rejnartová, ředitelka školy

 

 

Datum akce: 
17. 1. 2014
Školní rok: 
2013/2014
Záložky: