Zeměpisná vycházka - práce s mapou

V pondělí 7. 4.  žáci 6. A  pracovali na propojení vědomostí získaných v učebně s dovednostmi, které lze získat v rámci terénní vycházky. Tématem vycházky byla práce s výškovým profilem trasy. Vlastní akci v terénu předcházela příprava týkající se zvládnutí základů toho co to mapa je, jakým způsobem ji tvoříme a kterou mapu si vybrat pro naplnění konkrétního záměru.
Několik posledních hodin potom žáci společně s učitelem věnovali problematice výškové členitosti krajiny. Teoretickou část probranou a procvičenou v učebně žáci pod vedením učitele rozšiřovali samostatně o dovednosti používání digitálních map z portálu mapy.cz. 
Výstupem byl problémový úkol, který žáky postavil před  naplánování společné trasy v okolí školy s využitím optimálního typu mapy a výškového profilu zvolené trasy. Během cesty bylo třeba do výškového profilu zaznamenat uzlové body, kterými jsme procházeli a prokázat tak orientaci v mapě a výškovém profilu trasy přímo v terénu. Tato činnost kladla důraz také na plánování dílčích činností vedoucích ke splnění  práce, jejich efektivního časového rozvržení a na komunikační dovednosti mezi žáky a učitelem a žáky navzájem tak, aby bylo možné navodit vzájemnou spolupráci, popř. rozdělení práce vedoucí ke splnění zadaného úkolu.
Trasa šesťáky zavedla od školní budovy přes Husovu ulici k přehradní nádrži Harcov. Během vycházky se žáci mohli přesvědčit o tom, jakým způsobem je možné model výškového profilu trasy uplatnit při jejím plánování vzhledem ke své zdatnosti a preferencím. Tuto dovednost je možné v budoucnu uplatnit nejenom při turistice, ale také např. v rámci plánování cest automobilem, které řadu motoristů polapí do pasti mapových plánovačů tras, které je pošlou cestou plnou neplánovaných a neočekávaných překvapení, jež nemusí být výhradně příjemná.
Většina žáků se úkolu chopila zodpovědně a dokázala jej dovést k více, či méně zdárnému výsledku. Učitel ve skupině šesťáků ovšem zaznamenal také nechuť k pobytu a pohybu venku mimo školu, neochotu k plnění zadaného praktického úkolu vyžadujícího zapojení komunikačních dovedností a skupinové spolupráce i nedostatek odpovědnosti za výsledek zadané práce. Přesto zůstává optimistou a v získávání dovedností, které Zeměpis může v praktickém uplatnění do života žáků přinést bude v jarním a letním období pokračovat. Plán trasy přidáváme k nahlédnutí v příloze.

 

Datum akce: 
7. 4. 2014
Školní rok: 
2013/2014
Záložky: