Týdenní plán 15. týden

TÝDENNÍ PŘEHLED – 15. TÝDEN: 11.12. – 15.12.2017
Co se budeme učit?
Čj Vyjmenovaná slova.
M Přirozená čísla do 10 000, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na tisíce
Aj Lekce 4-My town
Vl Povrch ČR, vodstvo ČR
Př Rostliny našich lesů

Testy:
14.12 Čj – diktát

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Úterý 12.12.2017 , 17h, vánoční besídka 4.A
Středa 13.12.2017, dopoledne, sklenářská dílna, vybíráme 40 Kč