Týdenní plán

TÝDENNÍ PLÁN – 15. TÝDEN: 11.12. – 15.12.2017
Co se budeme učit?
Čj - Vyjmenovaná slova po S
M - Přirozená čísla do 10 000, písemné sčítání, odčítání a násobení, zaokrouhlování 
Aj -  Lekce 3 - Be healthy
Vl -  Povrch ČR- opakování před testem, který píšeme 15.12.
Př -  Živočichové - opakování

Testy: 
15.12. Vl – test ( směrová růžice, typy krajiny, pohoří  a nejvyšší hory ČR)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Středa 13.12.2017 , 17h, vánoční besídka 4.B