Týdenní plán 19. týden

TÝDENNÍ PŘEHLED – 19. TÝDEN: 8.1. – 12.1.2018

Co se budeme učit?
Čj Slovní druhy, podstatná jména
M Přirozená čísla do 10 000, násobení a dělení zpaměti, písemné násobení a dělení, převody jednotek
G-kolmé a rovnoběžné přímky, kružnice
Aj Lekce 4-My town
Vl Vodstvo ČR, počasí a podnebí
Př Rostliny našich lesů, živočichové našich lesů

Testy:
8.1. Př – Ekosystém les, rostliny našich lesů (lesní patra + příklady, druhy lesů, význam lesa)
10.1. Aj – pololetní opakování – průřez učivem lekce 1-4
11.1. Čj – pololetní opakování – průřez učivem 1. pololetí ( význam slova, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy)
12.1. M-G – test rovnoběžky, kolmice

PLÁNOVANÉ AKCE:
17.1. divadlo Fortissimo – pantomima Kufřík (50 Kč)
23.1. 8,00-10,30 – dopravní hřiště
23.1. 10,55 – 11,40 – městská policie – preventivní program