Týdenní plán 20. týden

TÝDENNÍ PŘEHLED – 20. TÝDEN: 15.1. – 19.1.2018

Co se budeme učit?
Čj Slovní druhy, podstatná jména, popis a charakteristika postavy
M Přirozená čísla do 10 000, násobení a dělení zpaměti, písemné násobení a dělení, převody jednotek
G-kolmé a rovnoběž. přímky, pravoúhlý trojúhelník, čtverec
Aj Lekce 5 – On holiday
Vl Počasí a podnebí
Př Živočichové našich lesů

Testy:
15.1. M- pololetní opakování – průřez učivem (čísla do 10 000, písemné násobení, dělení, dělení se zbytkem, porovnávání čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy)
17.1. Vl – test (povrch ČR, vodstvo ČR)
18.1. Čj – kontrola čtenářských deníků

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
17.1. divadlo Fortissimo – pantomima Kufřík (50 Kč)