Týdenní plán

                                                                                             TÝDENNÍ PLÁN: 15.-19.1.2018

                                                                                                                TŘÍDA: 4.C

Kontakt na třídní učitelku: draha@zs5kveten.cz

INFORMACE, AKCE, POMŮCKY:
Dne 17.1.  – Kufr: představení v Lidových sadech
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROBÍRÁNÉ UČIVO:

Český jazyk:
Slovní druhy, podstatná jména, mluvnické kategorie podstatných jmen
Charakteristika

Matematika:
Čísla do 10 000,porovnávání čísel,  písemné dělení, písemné násobení, písemné sčítání a odčítání,

dělení se zbytkem, rýsování kolmých a rovnoběžných přímek.

Anglický jazyk:
The town, slovní zásoba: budovy ve městě

Vlastivěda:
Vodstvo ČR, orientace na mapě, prameny a ústí hlavních řek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosím o pravidelnou kontrolu žákovských knížek a jejich podepisování.
Doporučuji navštěvovat Knihovnu a vybírat si vhodné knihy k četbě. Jednou měsíčně vybíráme čtenářský deník se zápisem o jedné přečtené knize.

 

L. Drahá