Týdenní plán 12.-16.2.

TÝDENNÍ PŘEHLED: 12.2. – 16.2.2018
Co se budeme učit?
Čj Podstatná jména-rod, číslo, pád, skloňování podst. jm. rodu středního, reklama - stručnost vyjadřování
M  Rovnice, přímá úměrnost
G- Čtverec, obdélník
Aj Unit 5 - Komunikativní situace, četba a psaní pohlednice
Vl Nerostné bohatství
Př Neživá příroda

Plánované testy:

13.2 Př - test živočichové

Neplánované testy: Čj - diktát, test na určování mluvnických kategorii podst. jmen, Aj - slovíčka, jednoduché věty apod., M - písemné dělení, násobení, sčítání či odčítání

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

13.2. Beseda s městskou policií
14.2. Divizna – program Pásli ovce Valaši, na tento program vybíráme 45 Kč
12. -16. 2 barevný týden - bližší info v žákovské knížce (pondělí – červená, úterý – žlutá, středa – modrá, čtvrtek – černá, pátek – duhová)

Prosím o podepsání žákovské knížky - viděl(a) jsem výpis z vysvědčení, info vzadu v ŽK (ostatní) a zkontrolovat známky (leden únor)

Děkuji a přeji hezký týden