Týdenní plán

                                                 TÝDENNÍ PLÁN: 12.2.-16.2.2018

                                                                     TŘÍDA: 4.C

Kontakt na třídní učitelku: draha@zs5kveten.cz

INFORMACE, AKCE, POMŮCKY:

12.2. – Divizna – Pásli ovce valaši
13.2. – Maják, beseda o kouření a alkoholu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROBÍRÁNÉ UČIVO:

Český jazyk:
Podstatná jména rodu středního - vzory rodu středního,koncovky podstatných jmen patřících ke vzoru město, moře, kuře a stavení, mluvnické kategorie podstatných jmen,
Reklama – stručnost vyjadřování

Matematika:
Orientace v číslech do  milionu, písemné dělení, písemné násobení dvojciferným dělitelem, jednotky délky, hmotnosti, času a objemu, obdélník a čtverec

Anglický jazyk:
Unit 5.. přítomný průběhový čas

Vlastivěda:
Průmysl ČR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prosím o pravidelnou kontrolu žákovských knížek a jejich podepisování. Prosím o podpis stvrzující, že jste viděli vysvědčení.
Doporučuji navštěvovat Knihovnu a vybírat si vhodné knihy k četbě.

 

L. Drahá