Týdenní plán

                                                           TÝDENNÍ PLÁN:12.3.-16.3.2018

                                                                             TŘÍDA: 4.C

Kontakt na třídní učitelku: draha@zs5kveten.cz

INFORMACE, AKCE, POMŮCKY:
12.3 – knihovna, pořad: Dobrodružství Pepíka Střechy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROBÍRÁNÉ UČIVO:

Český jazyk:
Podstatná jména rodu ženského - vzory rodu ženského, koncovky podstatných jmen patřících ke vzoru žena, růže, píseň, kost
- Podstatná jména rodu středního - vzory rodu středního,koncovky podstatných jmen patřících ke vzoru město, moře, kuře a stavení - procvičování

Matematika:
Jednotky délky, hmotnosti, času a objemu,
obdélník a čtverec – rýsování, obvod a obsah čtverce aobdélníku

Anglický jazyk:
Unit 5.. přítomný průběhový čas

Vlastivěda:
Ochrana přírody v ČR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prosím o pravidelnou kontrolu žákovských knížek a jejich podepisování. Doporučuji navštěvovat Knihovnu a vybírat si vhodné knihy k četbě.

L. Drahá