Týdenní plán 19.3. - 23.3.2018

TÝDENNÍ PŘEHLED – 29. TÝDEN: 19.3. – 23.3.2018
Co se budeme učit?
Čj Podstatná jména-opakování a procvičování vzorů rodu středního a ženského, vyprávění dle obrázkové a slovní osnovy
M Přirozená čísla do 1 000 000, převody jednotek
G- obvod obdélníku, čtverce
Aj Lekce 7 – Space school
Vl Ochrana přírody – opakování zeměpisné části vlastivědy
Př Neživá příroda – vlastnosti látek
 

Testy:
21.3 – Čj- Diktát
22.3 - M – převody jednotek

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
22.3-23.3.- Noc s Andersenem – nocování ve škole, práce s knihou. Pro přihlášené děti.