Týdenní plán 19.-23.3.

TÝDENNÍ PŘEHLED  19.3. – 23.3.2018

Co nás čeká příští týden?

Čj  Podstatná jména-rod, číslo, pád, skloňování podst. jmen rodu středního a ženského, vyprávění
M  Přirozená čísla do 1 000 000, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času
G  Rýsování obdélníku, čtverce
Aj  Lekce 6 – A sunny day
Vl  Vybíráme modré učebnice, Malá kapitola o čase - vstup do hlavních údálostí nejstarších českých dějin
Př  Ekosystém pole

Testy + doplňující informace:

Po 19.3.  Děti si mají přinést květináček či uřízlou pet lahev s víčkem(na obličej) nebo jinou nádobu s hlínou na osení (děti vědí)

Vl- vybíráme modré učebnice, prosím o kontrolu.

Út  20.3.  Př - Děti mají za úkol namalovat či nalepit různé obrázky ze života na poli - úvodní strana pro naše nové téma

V týdnu dostanou děti za domácí úkol vyplnění pracovního listu z Př, jehož správnost budu hodnotit známkou.

Pro odevzdání čtenářských listů jsme si stanovili datum 27.4. Předpokládám, že děti mají dost času na výběr vhodné, pro ně zajímavé knihy a zejména její přečtení. 

Bez ohlášení mohou psát děti v Čj - diktát zaměřený na vyjmenovaná slova + nově již i na koncovky podst. jmen stř. a žen. rodu či M - desetiminutovku z písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení, jednotek délky....vše, co již máme probrané a procvičené.

TRIPARTITNÍ SCHŮZKY – Vážení rodiče, můžete využít možnost zúčastnit se tripartitních schůzek (rodič-žák-učitel). Termíny jsou vypsané 12., 15. a 22.3. 2018. Přihlásit se můžete v online ŽK. Pokud se nebudete moci dostavit nebo budete potřebovat změnit termín, kontaktujte mě, prosím, mailem na kohoutova@zs5kveten.cz