Týdenní plán 9.-13.4.

TÝDENNÍ PŘEHLED  9.4. – 13.4.2018

Co se budeme učit?
Čj Podstatná jména-vzory rodu mužského
Vyprávění dle obrázkové a slovní osnovy
M Přirozená čísla do 1 000 000 - zápis, porovnávání, zaokrouhlování, početní výkony do milionu
G-čtverec, obdélník - obvod
Aj Lekce 7 – Space school - určení času, školní rozvrh
Vl České země v pravěku
Př Ekosystém pole – živočichové, ekosystém louka - úvod

Testy: 
12.4. Př - test - živočichové  našich polí

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

9.4.   Knihovna Liberec - BABIČKA DRSŇAČKA

Pro odevzdání čtenářských listů jsme si stanovili datum 27.4. 

Bez ohlášení mohou psát děti v Čj - diktát zaměřený na vyjmenovaná slova + nově již i na koncovky podst. jmen stř. a žen. rodu či M - desetiminutovku z písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení, jednotek délky....vše, co již máme probrané a procvičené.