Týdenní plán 16.4.-.20.4.2018

TÝDENNÍ PŘEHLED – 33. TÝDEN: 16.4. – 20.4.2018

Co se budeme učit?
Čj Podstatná jména-vzory rodu mužského
Vyprávění dle obrázkové a slovní osnovy
M Přirozená čísla do 1 000 000, násobení, dělení, jednoduché rovnice, nerovnice, správný zápis čísel
G-čtverec, obdélník - obvod
Aj Lekce 7 – Space school
Vl České země v pravěku – doba bronzová, železná, Keltové
Př Ekosystém pole – živočichové našich polí
 

Testy:
16.4 – Aj – školní předměty, číslovky, dny v týdnu
17.4 – Vl – kapitola o čase, Pravěk – doba kamenná
18.4. – Čj – diktát + báseň Čítanka str. 97
20.4 – M – geometrie – čtverec, obdélník, pravoúhlý trojúhelník – rýsování + výpočet obvodu

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
19.4. – 17:00 třídní schůzky