Týdenní plán 16.-20.4.

TÝDENNÍ PŘEHLED  16.4. – 20.4.2018

Co se budeme učit?
Čj Podstatná jména-vzory rodu mužského

M Přirozená čísla do 1 000 000 - zápis, porovnávání, zaokrouhlování, početní výkony do milionu
G-trojúhelník, čtverec, obdélník - obvod
Aj Lekce 7 – Space school - určení času, školní rozvrh
Vl České země v pravěku, Keltové

Př Ekosystém louka - rostliny - děti si mají nalepit nebo namalovat obrázek louky

Testy:

17.4. obvod obdélníku, čtverce

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

19.4. – 17:00 třídní schůzky

Pro odevzdání čtenářských listů jsme si stanovili datum 27.4.

Bez ohlášení mohou psát děti v Čj - diktát zaměřený na vyjmenovaná slova + nově již i na koncovky podst. jmen stř. a žen. rodu či M - desetiminutovku z písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení, jednotek délky....vše, co již máme probrané a procvičené.