Týdenní plán 9.-11.5.

TÝDENNÍ PŘEHLED  9.5. – 11.5.2018

7.5. (pondělí) - ředitelské volno

8.5. státní svátek

Co se budeme učit?

Čj Slovesa – tvar určitý, neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa, časování sloves

M Přirozená čísla do 1 000 000 - početní výkony

Ge Obsah čtverce a obdélníku - výpočet, jednotky obsahu - seznámení

Aj Lekce 8 - What´s on TV? - závěr, děti si do úterý 15.5. přepíší slovíčka z Unit 9

Vl Staré pověsti české

Př Ekosystém park - Děti si do čt 10.5. namalují nebo nalepí obrázek z parku do sešitu přírodovědy - nadpis Ekosystém park

Testy:

St 9.5. Průkaz cyklisty - sraz v 7:55 hod. u šatny 4.B ( s sebou přilbu na kolo - možno zapůjčit, psací potřeby, pití, ev. malou svačinu, vhodné oblečení na kolo) ....po návratu do školy budeme pokračovat ve výuce

Čt 10.5. Děti se mají naučit převyprávět jednu ze starých českých pověstí. O hodině českého jazyka ji pak budou mít za úkol převyprávět - přepsat. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Prosím o podepsání žákovských knížek. Děkuji, Kohoutová

Bez ohlášení mohou děti psát v Čj - diktát zaměřený na vyjmenovaná slova, koncovky podst. jmen, mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor), určování slovních druhů... či M - desetiminutovku z písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení, jednotek délky, hmotnosti, objemu, času, obvody, konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku....Aj - slovíčka, odpovědi na otázky, věty (activity book)....vše, co již máme probrané a procvičené.