Týdenní plán 14.-18.5.

TÝDENNÍ PŘEHLED  14.5. – 18.5.2018

Co se budeme učit?

Čj Slovesa – časování sloves

M Přirozená čísla do 1 000 000 - početní výkony

Ge Obsah čtverce a obdélníku - výpočet, jednotky obsahu 

Aj Unit 9 - děti si do úterý 15.5. přepíší slovíčka z Unit 9

Vl Velkomoravská říše

Př Ekosystém park 

Děti si do út 15.5. namalují nebo nalepí obrázek z parku do sešitu přírodovědy - nadpis Ekosystém park

Testy:

Út 15.5. Př - ekosystém louka

St 16.5. Aj - test z Unit 8

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

14.5. V pondělí se budeme fotit. 

Prosím o podepsání žákovských knížek ze všech stran. Děkuji, Kohoutová

Bez ohlášení mohou děti psát v Čj - diktát zaměřený na vyjmenovaná slova, koncovky podst. jmen, mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor), určování slovních druhů... či M - desetiminutovku z písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení, jednotek délky, hmotnosti, objemu, času, obvody, konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku....Aj - slovíčka, odpovědi na otázky, věty (activity book)....vše, co již máme probrané a procvičené.