Týdenní plán 14.5. - 18.5.2018

TÝDENNÍ PŘEHLED – 37. TÝDEN: 14.5. – 18.5.2018
Co se budeme učit?
Čj Podstatná jména-opakování
M Přirozená čísla do 1 000 000, zlomky
G- kružnice, kruh, průsečíky, oblouk,
Aj Lekce 8 – What ś on TV 
Vl Naše nejstarší minulost v pověstech
Př Ekosystém louka

Testy:
14.5. – Aj – test číslovky
16.5. – Vl – Slované, Sámův kmenový svaz
17.5. – Čj - diktát
18.5. – Čj – podstatná jména – opakování – rod, číslo, pád, vzor, koncovky podstatných jmen

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
14.5. – fotografování tříd