Příspěvek na sloninec v ZOO Liberec

Vážení rodiče a žáci,

ZOO Liberec od roku 2013 shromažďuje finanční prostředky na nutnou modernizaci a revitalizaci pavilonu slonů, kde by bylo možné zajistit pokračovaní chovu chobotnatců. Stávající pavilon z počátku 70. let minulého století neumožňuje bezkontaktní držení slonů, které je pro budoucnost chovu zásadní. Je tudíž nutná stavební rekonstrukce celého objektu.
SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec ve spolupráci s dalšími ZŠ a SŠ Libereckého kraje mohou také pomoci.
Pokud se žáci a zaměstnanci rozhodnou pro příspěvek alespoň ve výši 25 Kč na modernizaci slonince v ZOO Liberec, poděkováním bude náramek se slony.

Tato akce proběhne na naší škole v úterý 15. 5. od 8.00, kdy si žáci mohou náramky zakoupit. V tento čas přijdou do tříd studentky střední zdravotnické školy.
Rádi bychom zdůraznili, že koupě náramku je na dobrovolném rozhodnutí Vás rodičů a žáků.