Návody pro žáky: Office365

Nadpis
Sdílená složka

V tomto návodu je postup, jak vytvořit složku a nastavit její sdílení vyučujícímu. Sdílením umožníte přístup do této složky dalším osobám. Vaše práce pak stačí umístit (například zkopírovat) do této složky, vyučující se k nim vždy dostane a může je ohodnotit.