Zápis do 1. ročníků 2018/2019

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se koná ve čtvrtek, 26. dubna 2018. Zákonní zástupci žáka si s sebou vezmou občanský průkaz, rodný list dítěte a vygenerovanou žádost o přijetí, kterou vyplní na zápisovém portále MML.

Zápis do 1. tříd ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49
pro školní rok 2018/19

Dle zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce (ZZ) povinen zapsat své dítě narozené v rozmezí 1.9.2011 – 31.8.2012 k povinné školní docházce pro školní rok 2018/19 a požádat o přijetí na některou základní školu. O přijetí žádá zákonný zástupce i v případě, pokud jeho dítě je starší a byl mu povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky, tedy účastní se opětovně ZÁPISU.

Registraci dítěte provede ZZ elektronicky na portále https://zapisyzs.liberec.cz v době od 3.4. 2018, tam vygeneruje i příslušnou žádost (přijetí/odklad) na základní školu dle svého výběru.

Nápovědu pro registraci dítěte naleznete zde: https://zapisyzs.liberec.cz/jak-zapis-probiha

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat MML odbor školství tel. +420 485 243 376 nebo se dostavit na sekretariát školy v budově 2. stupně ve dnech 23. 4. až 25. 4. 2018 od 15:00 hod do 17:00 hod. S registrací Vám pomůžeme. Ve stejném termínu se mohou dostavit i zákonní zástupci, kteří nemají možnost vytištění elektronické žádosti doma. K registraci je nutný doklad o rodném čísle dítěte.

Registrační systém Vám po zvolení školy nabídne i možnost volby rezervace času zápisu. Volbou času a svou registrací předejdete dlouhému nepříjemnému čekání.

Při registraci pro ZŠ 5. květen nabídne systém možnost výběru třídy s Montessori způsobem výuky či běžné třídy na daný čas. Kritéria přijímacího řízení do různých typů tříd jsou odlišná a již byla zveřejněna. Proto věnujte zvýšenou pozornost při registraci volbě správné skupiny.

Kritéria přijímacího řízení:

Pro rozhodnutí o zařazení dítěte k povinné školní docházce na ZŠ, Liberec, ul.5.května 64/49, p.o. stanovila ředitelka školy tato kritéria:

  1. Trvalé bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy dle závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci v platném znění s právem přednosti dětí sourozenců ve škole.

  2. V případě většího počtu přihlášek nad kapacitní možnosti tříd rozhoduje los.

Pro zařazení do třídy s ŠVP Montessori – „Dítě je tvůrcem sebe sama“ v rámci povinné školní docházky na ZŠ, Liberec, ul.5.května 64/49, p.o. stanovila ředitelka školy tato kritéria:

  1. Bydliště dítěte v rámci Statutárního města Liberec

  2. Bodový zisk dítěte v testu připravenosti v rámci zápisu – test vychází z testu školní
    připravenosti s důrazem na schopnost práce dle Montessori pedagogiky, je veden řízeným rozhovorem.

V Liberci, 19. 3. 2018                                                                                                     Mgr. Iveta Rejnartová
                                                                                                                                           ředitelka školy

 

PřílohaVelikost
PDF icon Informace v souboru PDF194.06 KB
Školní rok: 
2018/2019