Seznam přijatých prvňáků 2017/18

Pro školní rok 2017/2018 požádalo o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole celkem  89 žáků, z toho 59 do běžných tříd, 24 žáků do třídy s ŠVP Dítě je tvůrcem sama sebe a 6 žáků požádalo o odklad povinné školní docházky..

V Liberci, 28. 4. 2017           

Mgr. Iveta Rejnartová, ředitelka školy

Žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy

Pořadové číslo žáka

Výsledek přijímacího řízení na ZŠ LBC,ul.5.května 64/49, p.o.

001

 1. přijat/a

002

 1. přijat/a

003

 1. přijat/a

004

 1. přijat/a

005

 1. přijat/a

008

 1. přijat/a

012

 1. přijat/a

016

 1. přijat/a

017

 1. přijat/a

018

 1. přijat/a

019

 1. přijat/a

023

 1. přijat/a

024

 1. přijat/a

025

 1. přijat/a

026

 1. přijat/a

027

 1. přijat/a

031

 1. přijat/a

032

 1. přijat/a

034

 1. přijat/a

037

 1. přijat/a

039

 1. přijat/a

040

 1. přijat/a

041

 1. přijat/a

042

 1. přijat/a

043

 1. přijat/a

044

 1. přijat/a

045

 1. přijat/a

046

 1. přijat/a

048

 1. přijat/a

049

 1. přijat/a

050

 1. přijat/a

051

 1. přijat/a

053

 1. přijat/a

057

 1. přijat/a

058

 1. přijat/a

063

 1. přijat/a

072

 1. přijat/a

Žáci s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod školy

Pořadové číslo žáka

Výsledek přij.řízení na ZŠ LBC,ul.5.května 64/49

006

 1. přijat/a

007

 1. přijat/a

010

 1. přijat/a

011

 1. přijat/a

013

 1. přijat/a

014

 1. přijat/a

015

 1. přijat/a

020

 1. přijat/a

021

 1. přijat/a

028

 1. přijat/a

029

 1. přijat/a

030

 1. přijat/a

033

 1. přijat/a

035

 1. přijat/a

036

 1. přijat/a

038

 1. přijat/a

047

 1. přijat/a

055

 1. přijat/a

056

 1. přijat/a

059

 1. přijat/a

060

 1. přijat/a

062

 1. přijat/a

Žáci s žádostí o odklad

Pořadové číslo žáka

Výsledek

062

správní řízení pokračuje

054

správní řízení pokračuje

M012

správní řízení pokračuje

M011

správní řízení pokračuje

022

správní řízení pokračuje

M024

správní řízení pokračuje

Seznam přijatých žáků do třídy Montesorri

Pořadové číslo žáka

Výsledek přij.řízení na ZŠ LBC, ul.5.května 64/49, p.o.

M009

 1. přijat/a

M010

 1. přijat/a

M023

 1. přijat/a

M013

 1. přijat/a

M008

 1. přijat/a

M027

 1. přijat/a

M021

 1. přijat/a

M017

 1. přijat/a

M002

 1. přijat/a

M018

 1. přijat/a

M005

 1. přijat/a

M014

 1. přijat/a

M001

 1. přijat/a

M003

 1. přijat/a

M016

 1. přijat/a

M020

 1. přijat/a

M029

 1. přijat/a

M006

 1. přijat/a

M022

 1. přijat/a

M025

 1. přijat/a

M019

 1. přijat/a

M007

 1. přijat/a

M004

 1. přijat/a

M026

 1. přijat/a

 

Školní rok: 
2016/2017