Předškoláček 2017

Předškoláček 2017

I v letošním školním roce 2017 je pro všechny šikovné a netrpělivé budoucí prvňáčky opět otevřen klub „Předškoláček“. Je určen pro předškolní děti, které se tak zábavnou formou připravují na vstup do 1. třídy. Předškoláčci se seznamují s prostředím základní školy, zpívají, kreslí, cvičí, také trochu počítají, poznávají písmenka a plní mnoho zajímavých úkolů. Účast v klubu je zdarma.

Využijte této možnosti k tomu, aby škola nebyla pro Vaše dítě neznámým a cizím prostředím. Přijďte i s Vašim budoucím prvňáčkem – těšíme se na Vás!

Našim cílem je navázat lepší kontakt mezi rodinou a školou, a to ještě před nástupem dítěte do 1. třídy. V klubu se děti seznamují se svými budoucími spolužáky a s předstihem si zvykají na prostředí školy. Rodiče mohou poznat své dítě v nových situacích, získávají lepší představu, jak doma dítě motivovat a připravovat je tak na velkou změnu v dosavadním životě.

RODIČE

 • mají možnost poznat své dítě při různých činnostech
 • získávají náměty pro přípravu svého dítěte do školy
 • mají možnost porovnat své dítě s vrstevníky
 • seznámí se se školou

DĚTI

 • mají možnost získat kladný vztah ke škole
 • adaptovat se s předstihem na nové prostředí
 • seznámit se a spolupracovat s budoucími spolužáky
 • „doladit“ školní připravenost
 • vyzkoušet si školní činnost zábavnou formou

UČITELÉ

 • mají možnost se seznámit s budoucími prvňáčky
 • navázat kontakt s rodiči
 • rozvíjet připravenost dětí na školu

Děti budou docházet do školy v období měsíce května jedenkrát týdně, vždy v době od 16.00 do 17.00 hodin. A to vždy ve středu.

S sebou: přezůvky, vhodné oblečení ke hře na koberci, pastelky – 6 zákl. barev, nůžky, pití, sportovní obuv a oděv do tělocvičny dle aktuálního programu.

Veškeré aktivity budou vedeny učitelkami naší školy, rodiče tak mohou využít jejich zkušeností, konzultovat konkrétní situace a získat případné rady či doporučení.

Bližší informace můžete získat na tel. čísle 734 234 102 nebo na e-mailu: info@zs5kveten.cz

TERMÍN

TÉMA

3. 5. 2017

Procházka školou

10. 5. 2017

Pohybové aktivity v tělocvičně

17. 5. 2017

Let's play in English

24. 5. 2017

Výtvarné aktivity

31. 5. 2017

Muzicírování

 

Školní rok: 
2016/2017