Ekologická megabaterie

megabaterie Škola v ul.5.května se stala partnerem v novém mezinárodním projektu nazvaném Ekologická megabaterie. Projekt realizuje Nadace Prototyp z polské Wroclawy a je do něj zapojeno 6 škol z Lubaně, Bogatynii, Frýdlantu a Liberce.Cílem projektu je objasnit dětem princip fungování baterie, co je to napětí a intenzita, jaký význam má pro vědu elektrochemie a jak lze čerpat energii z přírody. Žáci šesti škol se budou setkávat na společných workshopech, kde se budou zabývat:

  1.  naučí se spojovat zeleninu, ovoce a tekutiny s kovovými předměty tak, aby vznikl zdroj energie
  2. sestaví galvanické články
  3. s použitím kapky citrónové šťávy sestaví mini baterku
  4. vytvořenou bateriíí budou napájet elektrické hodinky a závodní autodráhu
  5. vytvoří ekologickou megabaterii, kterou podstvítí nápis ze stovek LED diod

První zahraniční výjezd do polské Bogatynii proběhne ve středu 8.října a účastní se jej 10 žáků z 8. a 9.tříd. Hned 15.října přijedou zahraniční partneři do Liberce.