Pasco

Díky svému zapojení do projektu: “Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010

Budování kapacit I. po dobu projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

 

Zaměření projektu:

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.

 

Aktivity naší školy v projektu:

Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové budou pořádat 1× měsíčně workshopy na vybraná témata z přírodních věd.

PřílohaVelikost
PDF icon Leták Pasco362.72 KB