Rozvoj a příležitosti

 

Rozvoj a příležitosti
(zkrácený název projektu)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006019

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy:
Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit.

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Datum ukončení: 31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců