Rada školy

na období 1. 12. 2014 – 30. 11. 2017

předseda Mgr. Zora Machartová zástupce zřizovatele
tel.: 774 450 160, email: machartova@sdruzenitulipan.cz
zapisovatel Mgr. Lenka Drtilová zástupce ped. pracovníků
tel.: 734 234 102 (škola), email: drtilova@zs5kveten.cz
člen Ing. Věra Landsmannová zástupce rodičů
tel.: 604 927 567, email: vera.landsmannova@seznam.cz

Mgr. Iveta Rejnartová ředitelka školy

Zápisy jsou nově na úložišti dokumentů.