Osobní dotazník žáka 2017/2018

Vážení rodiče,
začátkem každého roku Vás prosíme o vyplnění osobního dotazníku žáka ZŠ. Nejinak je tomu i letos. V příloze této novinky najdete nový elektronický dotazník a souhlas rodičů s užitím školního díla, s fotografováním dětí a pořizováním videozáznamů, se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Netiskněte soubor přímo z webu, ale nejdříve si jej uložte. Předejdete tak možným problémům s diakritikou v dotazníku.

Souhlasy jsou platné po celou dobu školní docházky na naší ZŠ. Není tedy nutné je znovu vyplňovat a podepisovat. Pouze v případě, že změníte názor na některé body.

Formulář je plně elektronický. Je možné jej stáhnout, vyplnit v počítači, uložit si. Následně vytisknout a podepsat. Vyplněním v počítači minimalizujeme nepříjemnosti s možností překlepů při zpracování údajů. Vzhledem k tomu, že je potřeba dotazník podepsat, nemůžeme zatím přistoupit k tomu, aby stačilo vyplněné dotazníky zaslat na email a zpracovat je víceméně automaticky. Přesto věřím, že tato změna většině z Vás také pomůže.

ikona_pdf.jpg

K vyplnění a následnému uložení vyplněného formuláře je nutné mít nainstalovanou verzi prohlížeče Adobe Reader alespoň verze 11.

Máte-li tu možnost, prosíme o vytištění, vyplnění a doručení do školy třídnímu učiteli Vašeho dítěte. Pokud nemáte možnost tisku, budou dotazníky k dispozici u třídních učitelů. Část informací slouží pro zpětnou kontrolu účtů na webu školy (nabízíme zasílání vybraných informací ze stránek na Vaše e-mailové adresy) a "online ŽK". Prosíme proto o vyplnění a odevzdání v co nejkratším termínu. Děkujeme.

Školní rok: 
2017/2018