Organizace školního roku

Vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Celoroční plán musí schválit pedagogická rada.

Rozpis prázdnin a ředitelského volna

Podzimní prázdniny: středa 26. října - pátek 28. října 2016
Vánoční prázdniny: pátek 23. 12 2016 - pondělí 2. 1. 2017 (vyučování začne v úterý 3. 1. 2017)
Ředitelské volno: 18. 11. 2016
Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2017
Jarní prázdniny: pondělí 20. 2. - pátek 24. 2. 2017
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. - pátek 14. 4. 2017
Letní prázdniny: sobota 1. 7. - pátek 1. září 2017

Období školního vyučování ve šk. roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

Přehled třídních schůzek

1. třídy 6. 9. 2016
  1. i 2. stupeň
září 15. 9. 2016
po 1. čtvrtletí 24. 11. 2016
po 3. čtvrtletí 27. 4. 2017

Další významné termíny

Den otevřených dveří: 1. stupeň 8. 4. 2017 od 9:00 do 12:00
2. stupeň 29. 11. 2016 od 16:00 do 17:30
Zápis do 1. tříd: 20. 4. 2017 (čtvrtek) od 14:00 do 18:00
Přihlášky ke studiu: žáci odevzdají do 1. března 2017 přímo na střední školu i na víceletá gymnázia
Přijímací zkoušky: od 12. 4. do 28. 4. 2017 pro obory s maturitou - první kola, bude stanovena jednotná přijímací zkouška včetně termínu; od 22. 4. do 30. 4. 2017 pro ostatní obory
Talentové zkoušky: žáci odevzdají přihlášky do 30. 11. 2016 na stř. školu; od 2. 1. 2017 do 15. 1. 2017 – talentové zkoušky
Konzervatoř: talent. zkoušky se konají od 15. 1. 2017 do 31. 1 2017

Pedagogické rady

1. čtvrtletí 21. 11. 2016
2. čtvrtletí 23. 1. 2017
3. čtvrtletí 24. 4. 2017
4. čtvrtletí 19. 6. 2017

 

Organizace školního roku 2016/2017

V plánu mohou nastat drobné změny a úpravy.
Sledujte proto prosím webové stránky školy a školní kalendáře.

1. pololetí

25. 8. zahajovací provozní porada
29. - 31. 8. opravné zkoušky
1. 9. zahájení školního roku
6. 9. třídní schůzky 1. tříd od 17 hodin
7. 9. zasedání školské rady
15. 9. třídní schůzky
19. - 23. 9. Harmonizační kurz 6. tříd
28. 9. státní svátek
říjen sběrová akce
25. 10. projektový den - jedeme do Evropy
26. - 28. 10. podzimní prázdniny (středa - pátek)
17. 11. státní svátek
18. 11. ředitelské volno
21. 11. pedagogická rada 1. čtvrtletí
24. 11. třídní schůzky
29. 11. Den otevřených hodin 2. stupeň
30. 11. termín odevzdání přihlášek ke studiu pro obory s talentovou zkouškou
6. 12. vystoupení pro důchodce, vánoční posezení
21. 12. Vánoce ve škole
22. 12. třídní Vánoce
23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny
3. 1. 2017 zahájení vyučování
2. 1. - 15. 1. 2017 talentové zkoušky
15. 1. - 31. 1. 2017 talentové zkoušky na konzervatoř
13. 1. 2017 nahlásit zhoršený prospěch a problémy v chování žáků
23. 1. 2017 pedagogická rada 2. čtvrtletí
31. 1. 2017 vysvědčení
3. 2. 2017 pololetní prázdniny

2. pololetí

20. 2. - 24. 2. jarní prázdniny
leden - únor lyžařský kurz 7. ročníků + 8. ročníků dle zájmu
24. 2. termín pro odevzdání přihlášek ke studiu  5. ,7.  a 9. tř. ke kontrole a potvrzení
1. 3. termín odeslání přihlášek ke studiu - rodiče
8. 4. Den otevřených dveří 1. stupeň (sobota 9 - 12 hodin)
13. 4. - 14. 4. Velikonoční prázdniny
17. 4. Velikonoční pondělí
20. 4. zápis do 1. tříd
24. 4. pedagogická rada 3. čtvrtletí
27. 4. třídní schůzky + HV SRPŠ
12. 4. - 28. 4. první kolo příjmacích zkoušek do maturitních oborů
22. 4. - 30. 4. přijímací řízení do ostatních oborů
květen sběr, focení tříd
2. 6. den dětí
16. 6. oznámit zhoršený prospěch a problémy v chování
12. - 16. 6. prostor pro školní výlety
19. 6. klasifikační pedagogická porada
29. 6. ukončení vybírání učebnic a peněz od žáků
28. 6. sportovní den
29. 6. filmové představení 1. st.
26. 6. - 27. 6. projektový den CO
29. 6. slavnostní předávání pamětních listů 9. třídy
30. 6. vysvědčení a ukončení školního roku
30. 6. závěrečná pedagogická rada
1. 7. - 3. 9. letní prázdniny

Přehled je orientační, někde může dojít ke změně termínu. Přesto prosím o sledování a dodržování závazných termínů.

Školní rok: 
2016/2017