Organizace školního roku

Vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Celoroční plán musí schválit pedagogická rada.

Rozpis prázdnin a ředitelského volna

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 26. října - pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: od soboty 23. 12 2017 - úterý 2. 1. 2018 (vyučování začne ve středu 3. 1. 2018)
Ředitelské volno: 29.9. 2017, 30.4. 2018, 7.5. 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: 26. 2. - 4. 3. 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3. - pátek 30.3. 2018
Letní prázdniny: pondělí 4. 7. - neděle 2. září 2018

Období školního vyučování ve šk. roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Přehled třídních schůzek

1. třídy 7. 9. 2017
  1. i 2. stupeň
září 21. 9. 2017
po 1. čtvrtletí 23. 11. 2017
po 3. čtvrtletí 19. 4. 2018
tripartitní schůzky únor - březen 2018

Další významné termíny

Den otevřených dveří: 1. stupeň 7. 4. 2018 od 9:00 do 12:00
2. stupeň 30. 11. 2017 od 16:00 do 17:30
Zápis do 1. tříd: 26. 4. 2017 (čtvrtek) od 14:00 do 18:00
Přihlášky ke studiu: žáci odevzdají do 1. března 2018 přímo na střední školu i na víceletá gymnázia
Přijímací zkoušky: od 12. 4. do 28. 4. 2018 pro obory s maturitou - první kola, bude stanovena jednotná přijímací zkouška včetně termínu; od 22. 4. do 30. 4. 2018 pro ostatní obory
Talentové zkoušky: žáci odevzdají přihlášky do 30. 11. 2017 na stř. školu; od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 – talentové zkoušky
Konzervatoř: talent. zkoušky se konají od 15. 1. 2018 do 31. 1 2018

Pedagogické rady

1. čtvrtletí 20. 11. 2017
2. čtvrtletí 22. 1. 2018
3. čtvrtletí 16. 4. 2018
4. čtvrtletí 18. 6. 2018

 

Organizace školního roku 2017/2018

V plánu mohou nastat drobné změny a úpravy.
Sledujte proto prosím webové stránky školy a školní kalendáře.

1. pololetí

28. 8. zahajovací provozní porada
29. - 30. 8. opravné zkoušky
4. 9. zahájení školního roku
7. 9. třídní schůzky 1. tříd od 17 hodin
19. 9. zasedání školské rady
21. 9. třídní schůzky
11. - 15. 9. Harmonizační kurz 6. tříd
28. 9. státní svátek
říjen sběrová akce
25. 10. projektový den - jedeme do Evropy
26. - 27. 10. podzimní prázdniny (středa - pátek)
28.10. státní svátek
17. 11. státní svátek
22. 11. pedagogická rada 1. čtvrtletí
23. 11. třídní schůzky
30. 11. Den otevřených hodin 2. stupeň
30. 11. termín odevzdání přihlášek ke studiu pro obory s talentovou zkouškou
5. 12. vystoupení pro důchodce, vánoční posezení
5. 12. mikulášská nadílka
22. 12. třídní Vánoce
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny
3. 1. 2018 zahájení vyučování
2. 1. - 15. 1. 2018 talentové zkoušky
15. 1. - 31. 1. 2018 talentové zkoušky na konzervatoř
12. 1. 2018 nahlásit zhoršený prospěch a problémy v chování žáků
22. 1. 2018 pedagogická rada 2. čtvrtletí
31. 1. 2018 vysvědčení
2. 2. 2018 pololetní prázdniny

2. pololetí

26. 2. - 4. 3. jarní prázdniny
leden - únor lyžařský kurz 7. ročníků + 8. ročníků dle zájmu
24. 2. termín pro odevzdání přihlášek ke studiu  5. ,7.  a 9. tř. ke kontrole a potvrzení
1. 3. termín odeslání přihlášek ke studiu - rodiče
7. 4. Den otevřených dveří 1. stupeň (sobota 9 - 12 hodin)
29.3. - 30.3. Velikonoční prázdniny
2. 4. Velikonoční pondělí
26. 4. zápis do 1. tříd
16. 4. pedagogická rada 3. čtvrtletí
29. 4. třídní schůzky + HV SRPŠ
12. 4. - 28. 4. první kolo příjmacích zkoušek do maturitních oborů
22. 4. - 30. 4. přijímací řízení do ostatních oborů
30. 4. ředitelské volno
květen sběr, focení tříd
1.5. významný den
7.5. ředitelské volno
8.5. státní svátek
1. 6. den dětí
15. 6. oznámit zhoršený prospěch a problémy v chování
11. - 15. 6. prostor pro školní výlety
18. 6. klasifikační pedagogická porada
29. 6. ukončení vybírání učebnic a peněz od žáků
27. 6. sportovní den
28. 6. filmové představení 1. st.
25. 6. - 26. 6. projektový den CO
28. 6. slavnostní předávání pamětních listů 9. třídy
29. 6. vysvědčení a ukončení školního roku
29. 6. závěrečná pedagogická rada
4. 7. - 2. 9. letní prázdniny

Přehled je orientační, někde může dojít ke změně termínu. Přesto prosím o sledování a dodržování závazných termínů.

Školní rok: 
2017/2018