Historie školy

Budova 1.stupně

Tato rozložitá třípodlažní stavba byla postavena r. 1873 původně jako městský chudobinec, sloužící k umístění starých a opuštěných občanů našeho města. V novorenesančním slohu ji postavil liberecký stavitel H. Streit. Od. r. 1876 se město rozhodlo umístit zde i 1.ročník právě založené c.k. průmyslové školy (pro tyto účely sloužila budova 15 let). V podkroví byla r. 1885 umístěna 1.veřejná česká škola. Chudobinec se r. 1899 přestěhoval do Zeyerovy ulice, a tak celá budova sloužilapouze školním účelům.

Tuto budovu navštěvovali i slavní rodáci - hudební skladatel Karel Vacek a král komiků Vlasta Burian, kterým nejstarší liberecký český spolek Česká beseda spolu s Úřadem města odhalil 27.6. 1994 u vstupu z Masarykovy třídy pamětní desku. Před hlavním vstupem (ze Šamánkovyul.) stojí od r. 1965 busta MUDr. Václava Šamánka, který se významně zasloužil právě o vznik první veřejné české školy.

Budova 2.stupně

Po škole Oblačná a Orlí byla v letech 1878 - 79 postavena 3.ZŠ, nazvaná Rudolfova na počest korunního prince Rudolfa. Byla to tehdy největší školní budova v Liberci a byla určena pro pětitřídní obecnou školu dívčí a chlapeckou měšťanku. Její projekt vypracoval městský stavební úřad pod vedením arch. A. Kaulferse. Vznikla v době, kdy ani ul. 5.května, ani Masarykova třída neměly stanovenou dnešní šířku. Tím se stalo, že Rudolfova škola značně vystupuje do prostoru ul. 5.května, což se stalo terčem kritiky veřejnosti, která vystupující část nazvala purkmistrův nos.