Zřizovatel

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Status

  • 11.4.1996 škola získala statut fakultativní školy Pedagogické fakulty TU Liberec (v r. 1999 byl tento statut prodloužen na 3 roky)
  • 1.1. 1998 zřídilo město Liberec podle § 36 zák. 367 / 1990 Sb. základní školu jako samostatnou příspěvkovou organizaci
  • od šk. roku 1985/1986 jsme školou se sportovními třídami zaměřenými na plavání
  • od šk. roku 1992/1993 je škola zapojena do Asociace školních sportovních klubů
  • 6.6. 2000 byla na základě zákona č. 139/1995 Sb (novelizace zákona č.564/1990 Sb.) o státní správě a samosprávě ve školství zřízena Rada školy.