SRPŠ při ZŠ ul. 5. května

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ 5. května v Liberci, z.s.

Výňatek ze stanov:

Účel spolku

Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy. Jeho účelem je především zkvalitnění podmínek žáků školy. Hájí a prosazuje vzdělání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobností a podmínky pro jejich uplatnění v životě a společnosti.

 

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Hlavní cíle činnosti spolku jsou:

a)    Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí,

b)    Spolek seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování,

c)    Spolek seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování,

d)    Spolek přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,

e)    Spolek předkládá podněty a doporučení k výchovně vzdělávací práci ve škole,

f)    Spolek pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky.

Výbor sdružení

Kontakt: srps@zs5kveten.cz

Členové výboru jsou :

  • předseda - Jan Mráček
  • Místopředseda - Bc. Zdeněk Horáček
  • pokladník - Božena Svobodová

Členský příspěvek

Členský příspěvek na školní rok 2015/2016 byl výborem stanoven na 500,- Kč.

Platit lze na účet 980914309/0800

 

Veškeré dokumenty (zápisy ze schůzek SRPŠ, plán a čerpání...) najdete nově na společném úložišti dokumentů na adrese: https://1drv.ms/f/s!AoGBmL_dBIHfg7BNCOb0L9Y2Lw7B_Q