Školní vzdělávací program - Delfín

Zde jsou ve formátu PDF ke stažení jednotlivé kapitoly ŠVP Delfín. Stánka je pro přehlednost rozdělena do 2 sekcí:

  • Identifikace (tato stránka)
  • Hodnocení, autoevaluace

Osnovy jsou k dispozici v kanceláři školy.