Partneři

Ve školním roce 2004/05 jsme získali od Evropské unie grant pro partnerskou spolupráci škol:

Základní škola ul.5.května 64/49, Liberec (Česká republika)
Základní škola Boleslava Chrabrého, Bogatynia (Polsko)
Základní škola Wilhelm-Busch-Grundschule, Zittau (Německo)

Od roku 2006 je novým partnerem školy Základní škola Mittelschule Freital (Německo)

Od roku 2006 podala škola s partnery z Polska a Německa tři společné projekty v rámci programu EU Comenius.

| | />

Základní škola Boleslava Chrabrého Základní škola Mittelschule Freital

V roce 2010 jsme získali společně s našimi polskými a německými partnery grant od EU v rámci programu Comenius. Žáci všech tří škol sledují historii podstávkových domů jako prvek, který spojuje naše tři země. Projekt je dvouletý.

Po stopách podstávkových domů

Od září 2010 realizují žáci při ZŠ 5.května v Liberci dvouletý projekt společně se zahraničními partnery z polské Bogatynii a německého Freitalu s názvem „Po stopách podstávkových domů“. Grant k realizaci tohoto projektu získala škola od EU v rámci programu celoživotního učení – Projekty partnerství škol. Cílem projektu je, aby žáci tří sousedních zemí hledali společné kořeny krajin Euroregionu prostřednictvím studia podstávkových domů. Žáci se tak nejen více dozvědí o kulturním dědictví na našem území, ale podstávkové domy se stanou důležitým prvkem v komunikaci mezi žáky tří zemí. Zapojení žáků do projektu přispěje k posílení motivace k učení, k větší samostatnosti a tvořivosti. Hlavními aktivitami projektu je hledání informací o podstávkových domech na internetu, v knihovnách, archívech, účast na Dnech otevřených dveří podstávkových domů, výlety za těmito domy, setkávání se s lidmi, kteří v těchto domech bydlí. Veškeré získané informace budou zdokumentovány v kronice, na webu škol, na dvd a odprezentovány žáky na závěrečné konferenci v roce 2012.