SIPVZ

##Charakteristika SIPVZ

Projekt Úmluva práv dítěte s využitím interaktivní tabule připravuje výukové materiály pro výuku ve vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ ve vyučovacím předmětu „Výchova k občanství“ pro třídy 2.st. ZŠ a víceletých gymnázií.

Bylo zvoleno téma výchovy k občanství, kde je ideální prostor pro využití interaktivní tabule ve výuce. Úmluva práv dítěte bude takto žákům lépe zpřístupněna, neboť bude možno využít prvky SmartBoard, prezentace v MS PowerPointu, internetových stránek různých institucí.

Hodnocení projektu:
Při realizaci projektu jsme se navzájem s žáky obohatili o vzájemné zkušenosti, žáci měli možnost rozvíjet své komunikační, sociální kompetence a kompetence k řešení problému. Každá z deseti ustanovených skupin zpracovávala jedno vybrané právo z Úmluvy práv dítěte. Žáci si vytvořili vlastní prezentaci daného práva a objasnili ostatním na společném setkání, co obnáší každé právo, co je třeba dodržovat, jak je právo porušováno ve škole, v ČR, ve světě.

Cílem projektu bylo zapojit žáky do samostatného řešení problému, učit je vyhledávat informace pomocí komunikačních technologií a prezentovat svůj výstup. Využitím interaktivní tabule se žáci velmi dobře motivovali k samostatné a aktivní účasti na projektu, učili se týmové spolupráci, vyhledávání informací na internetu. Cíl projektu byl splněn.

Společně jsme si vyzkoušeli vytvořit metodickou příručku pro učitele a pracovní listy pro žáky, jakož i prezentace práv dětí v PowerPointu.

Vytvořené materiály jsou zveřejněny na webových stránkách školy, jsou k dispozici ve škole v tištěné podobě.

Výstupy:

  • Metodická příručka pro učitele
  • Pracovní listy pro žáky – součást MP jako přílohy
  • Multimediální prezentace (ke stažení pouze v PDF)
  • Zkušební testy v multimediální podobě