Zpráva České školní inspekce

Ve druhém lednovém týdnu proběhlo na naší škole šetření České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo:

  • Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných školních vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon).
  • Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
  • Získávání a analýza informací o vzdělávání žáků a o činnosti základní školy podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona se zaměřením na sociální gramotnost.
  • Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu a jeho naplňování v praxi podle § 5 odst. 2 školského zákona ve vybraných školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

Závěrečná zpráva ČSI je uvedena v příloze.

PřílohaVelikost
PDF icon Inspekční zpráva ČSI - leden 2012159.1 KB