Den s mediální výchovou

Datum akce
26. 10. 2018

V pátek 26. října se sešli žáci 5. až 9. tříd ve věkově rozdílných skupinách, aby se zúčastnili projektového dne, zaměřeného na mediální výchovu. Celý den probíhal v příjemné a činorodé atmosféře.

Po úvodních seznamovacích aktivitách se žáci nejprve seznámili s pojmem „médium“ a dále diskutovali o podnětech, které k nám přicházejí z „masových médií“. Noviny a časopisy, rozhlasové a televizní stanice, hudební a obrazové nahrávky, webové stránky, to vše se stalo neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života a my jsme se v rámci projektového dne zaměřili na rozbor reklamních spotů stejně jako na tištěnou reklamu.

V dalších hodinách se z žáků stali redaktoři a grafici nově vznikajících předmětových časopisů. Úkolem bylo vytvořit obálku časopisu. Nejprve však musela redakční rada schválit jak název nového časopisu, tak i grafickou podobu jeho obálky s upoutávkami na vybrané články. A tak vznikaly časopisy s názvy např. Maxi Matika, Artway, Hudba podle nás, Luštíme přírodopis, Geog, Informatika pro každou generaci, Tvořivé ruce, MINI Chemikář, English news, Vlastivěda nade vše, Máme rádi zeměpis, Zábavná chemie, Sport LIVE, Tělocvik, Deník výtvarníka a mnoho dalších.

Mediální výchova