Dripping v osmičkách

Datum akce
08. 11. 2018

DRIPPING je malířská výtvarná technika. Vychází z anglického "drip" - kapka. Jedná se o umělecký styl, který vznikl v USA ve druhé polovině 40. let 20. století. Významným představitelem byl výtvarník Jackson Pollock. A právě o dripping se pokusili žáci osmých tříd při výtvarné výchově. Vše začalo výtvarným diktátem, kdy žáci kreslili jednoduché předměty tužkou. Poté si malým okénkem vybrali zajímavé seskupení čar, které zvětšili na čtvrtku A3 a rozstříhali. Na další čtvrtku A3 nanesli podkladovou barvu, k níž si vybrali další tři na dripping. Pak už následovala akce na školním hřišti, kde cákali barvy na podkladový nátěr s využitím zakrývání určitých míst. Vše zakončili zatíráním některých ploch či vytvořením kontur. Obrazy, které vznikly, by směle mohly doplnit moderní byt.

dripping