Přijatí prvňáčci

Vydáno: 04.05.2019 Autor: admin

Dne 25. 4. 2019 se konal zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020. K zápisu se dostavilo celkem 96 dětí, z toho 9 žáků s žádostí o odklad povinné školní docházky.

Do bežných tříd bylo přijato celkem 60 dětí. Do třídy montessori 26 dětí. Vzhledem k tomu, že některé děti mají podané žádosti o přijetí i na jiné školy, předpokládáme počet dětí v běžných třídách do 25 žáků.

Rodiče žáků s vícečetnými žádostmi o přijetí jsme požádali o informaci, na kterou školu jejich dítě nastoupí. Věříme, že nás budou včas informovat.

V měsíci červnu, 5. 6. 2019 od 16.00 hod se bude konat informační schůzka pro rodiče žáků běžných tříd.
POZOR - schůzka proběhne v náhradní budově v Mařanově ulici č.p.650, Liberec Vesec, 46312 v prostorách školní jídelny.