Tvorba deskových her s 3D tiskárnou

Určeno pro Termín Vedoucí Platba/pololetí
1. - 9. třída úterý 15.30 - 17.00   750,- Kč

Kroužek pořádaný HOPECON - není organizován školou.
Garantem je paní učitelka Drahá: draha@zs5kveten.cz.